Вараські курси 3 категорії

Рівненська область, м.Вараш, мікрорайон Перемоги, 23

Фото фасаду будівлі

 

Завідувач Вараськими курсами 3 категорії

Козлова Ю. І.


КОЗЛОВА Юлія Іванівна
тел.: (03636) 2-49-17
E-mail: kursy.co.kuzn2@gmail.com 

 

Завдання:

Призначені для проведення функціонального навчання та практичних занять в сфері ЦЗ

 

Майстри виробничого навчання:

  • Касянчук Валентин Якимович - майстер виробничого навчання
  • Регещук Ніна Василівна - майстер виробничого навчання

 

Послуги:

Проведення практичного навчання безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях, а також надання освітніх та інших платних послуг на власному комплексі навчально-матеріальної бази за напрямками:

  • навчальний – проведення курсового та практичного навчання у сфері цивільного захисту посадових осіб місцевого самоврядування і працівників підприємств, установ та організацій, забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;
  • консультаційно-методичний – консультування та надання послуг з розробки плануючої, нормативно-методичної, навчальної, облікової документації, навчально-методичних і наочних матеріалів та виконання інших робіт на замовлення підприємств, установ та організацій у межах своїх повноважень;
  • інформаційно-аналітичний – збір, аналіз, систематизація, обробка та узагальнення інформації з функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.