ОСББ м.Рівне

Список ОСББ м.Рівне на лютий 2017

Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру мають:

Права:

• Отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху

• Забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання

• Звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій

• Участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту

• Отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами

• Соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю громадян, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків

• Отримання медичної допомоги, соціально-психологічної підтримки та медико-психологічної реабілітації у разі отримання фізичних і психологічних травм

(Кодекс цивільного захисту, стаття 21)

Обов’язки:

• Дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

• Дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій

• Вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами колективного та індивідуального захисту

• Повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій

• У разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна

• Дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту

• Виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які належать громадянам на праві приватної власності, первинними засобами пожежегасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

(Кодекс цивільного захисту, стаття 21)

ОСББ "Мій дім"