Послуги Центру

1. Функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Категорії слухачів

Тривалість навчання

Вартість

Керівники суб’єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності, а також їх заступники

24 год.

 

622,56

Голови тимчасових органів з евакуації суб’єктів господарювання

Керівники дошкільних навчальних закладів

18 год.

 

466,92

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту

16 год.

 

415,04

Фахівці підприємств, установ та організацій, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки

Керівники навчальних груп з підготовки працівників діям у надзвичайних ситуаціях

Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань, тренувань

Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

Працівники чергово-диспетчерських служб суб’єктів господарювання

Секретарі тимчасових органів з евакуації суб’єктів господарювання

Відповідальні секретарі комісій з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів господарювання

зразки документів для надання послуг на договірних умовах (навчання з питань пожежної безпеки)

2. Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій: 550,68 грн.

зразки документів для надання послуг на договірних умова (навчання з питань цивільного захисту) 

3. Спеціальна підготовка осіб, що залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки: 415,04 грн.

4. Надання консультаціно-методичних послуг з розробки плануючої документації з питань ЦЗ

зразки документів для надання послуг з розробки плануючої документації 

Вартість послуг за 1год. – 73,52 грн.