НОВИНИ » Файли » Методичні вказівки

Практична підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях на суб’єктах господарювання
14.11.2017, 15:23

Згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. Безпосередню підготовку до дій за призначенням відповідних сил ЦЗ здійснюють їх керівники, які несуть за це персональну відповідальність.

Практична підготовка керівного складу і фахівців суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту здійснюється шляхом проведення з ними спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, які поряд з командно-штабними навчаннями, штабними тренуваннями, спеціальними навчаннями (тренуваннями) є заходом з підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням в мирний час і особливий період.

Проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (далі – СОН, СОТ) суб’єктами господарювання здійснюється відповідно до вимог ряду нормативно-правових актів зокрема:

„Кодексу цивільного захисту України” від 02.10.2012 № 5403-VI;

постанови КМУ № 443 від 26.06.2013 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”;

постанови КМУ № 444 від 26.06.2013 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”;

постанови КМУ № 819 від 23.10.2013 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”;

наказу ДСНС України від 19.02.2016 № 83 „Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях”;

наказу ДСНС України від 12.07.2016 № 335 „Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання”;

листа ДСНС України № 16-6361/161 від 26.04.2017 „Про проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту”;

розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.08.2016 № 469 „Про Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Рівненської області до дій у надзвичайних ситуаціях”.

Для проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту суб’єктом господарювання щороку (до 5 грудня) розробляється та затверджується його керівником за погодженням з місцевим органом виконавчої влади (районною державною адміністрацією/органом місцевого самоврядування (міськвиконком, об’єднана територіальна громада) та місцевим підрозділом ГУ ДСНС України у Рівненській області Графік проведення таких навчань і тренувань.

З метою якісного підходу до планування заходів практичної підготовки необхідно враховувати такі чинники:

а) чи створені на об’єкті спеціалізовані служби цивільного захисту*;

б) чи створені на об’єкті формування цивільного захисту**;

в) чи включений загальноосвітній чи дошкільний навчальний заклад до переліку територіальних базових (опорних) закладів. (Перелік базових (опорних) закладів дивитися у Додатку 1);

г) періодичність проведення конкретного виду заходу з практичної підготовки.

Розрізняють такі види практичної підготовки:

Спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту проводиться один раз на три роки, тривалістю до двох діб. Керівником заходу є керівник (заступник керівника) суб’єкта господарювання. Склад учасників заходу: члени комісії з питань надзвичайних ситуацій, керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання (Додаток 1 до постанови КМУ № 819 від 23.10.2013 або у Додатку 2), спеціалізовані служби цивільного захисту, до третини формувань цивільного захисту суб’єкта господарювання (якщо такі створені).

Спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту спеціалізованої служби цивільного захисту проводиться не менше одного разу на рік, упродовж однієї доби. Керівником заходу є керівник відповідної спеціалізованої служби цивільного захисту об’єкта. Склад учасників заходу: керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта господарювання (Додаток 1 до постанови КМУ № 819 від 23.10.2013 або у Додатку 2), відповідна спеціалізована служба цивільного захисту.

Спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту формування цивільного захисту проводиться не менше одного разу на рік, упродовж однієї доби. Керівником заходу є керівник відповідного формування цивільного захисту об’єкта. Склад учасників заходу: керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта господарювання (Додаток 1 до постанови КМУ № 819 від 23.10.2013 або у Додатку 2), відповідне формування цивільного захисту.

У вищому навчальному закладі об’єктове тренування з питань цивільного захисту проводиться щороку з учасниками навчально-виховного процесу.

День цивільного захисту проводиться щороку у професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах з учасниками навчально-виховного процесу.

В дошкільних навчальних закладах з учасниками навчально-виховного процесу щороку проводиться Тиждень безпеки дитини.

Практичне навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях організовується та проводиться суб’єктами господарювання відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, затверджених в установленому законодавством порядку.

На основі поданих суб’єктами господарювання графіків структурні підрозділи (відповідальні особи) з питань ЦЗ РДА /МВК/ ОТГ розробляють та за встановленим порядком затверджують у керівника відповідного місцевого органу виконавчої влади (РДА) органу місцевого самоврядування (МВК, ОТГ) План-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях на рік. Його подають для узагальнення до Головного управління ДСНС в області щороку до 15 грудня.

Примірний перелік документації, що повинна готуватися при підготовці і проведенні СОН, СОТ наведений у наказі ДСНС України від 12.07.2016 № 335 „Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання” (Перелік документації додається нижче).

Під час підготовки до проведення СОН, СОТ можна керуватися наказом ДСНС України від 19.02.2016 № 83 „Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у НС”, дорученням першого заступника голови ОДА від 30.11.2016 № 130 „Про Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Рівненської області до дій у НС”.

Для відпрацювання питань взаємодії та оцінки реальності розроблених документів з цивільного захисту та визначення готовності сил і засобів до виконання завдань, згідно з пунктом 13 частини 12 статті 23 Кодексу цивільного захисту України та пунктом 3 розділу ІІІ Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, затвердженого наказом МВС від 03.07.2014 № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2014 р. за № 853/25630, до навчання (тренування) можуть залучатись в установленому порядку окремі підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших аварійно-рятувальних служб.

До підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань залучаються працівники територіальних підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. При цьому майстри виробничого навчання виконують при цьому такі завдання:

забезпечують методичний супровід підприємств, установ, організацій, що проводять навчання і тренування з питань цивільного захисту;

розробляють методичні рекомендації з підготовки і проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

готують та проводять згідно із затвердженими планами-графіками практичної підготовки інструкторсько-методичні заняття на підприємствах, в установах та організаціях, що проводять навчання (тренування) в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

готують з урахуванням специфіки підприємства (установи, організації) необхідні формалізовані документи щодо підготовки та проведення навчання (тренування) та оптимальні алгоритми дій за його планом;

згідно з затвердженим розкладом проводять заняття на підприємстві (в установі, організації) або надає допомогу працівникам підприємства в їх проведенні;

надають методичну допомогу у формі консультування учасників навчання (тренування) з відпрацювання алгоритмів дій за планом його проведення під час їх реалізації (у розробці плануючих документів, відпрацюванні навчальних питань за етапами його проведення, підготовці даних для проведення розбору та відпрацюванні звіту за проведений практичний захід тощо);

проводять інші, узгоджені під час першої робочої зустрічі з керівництвом підприємства (установи, організації) заходи з вирішення наявних проблемних питань.

Під час планування та проведення спеціальних об’єктових навчань, спеціальних об’єктових тренувань, об’єктових тренувань, Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини педагогічні працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області звертають увагу на наявність:

програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (пункт 9 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444, Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджена наказом ДСНС від 06.06.2014 № 310);

планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, якщо такі повинні розроблятися на об’єкті (стаття 130 Кодексу цивільного захисту України та Порядок розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 626);

інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій для об’єктів з чисельністю персоналу 50 осіб і менше (пункт 5 Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 та пункт 2 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 626);

наявність графіків проведення СОН, СОТ з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання;

наявність посвідчень з питань пожежної безпеки та цивільного захисту;

наявність куточків з питань цивільного захисту на суб’єкті господарювання.

По завершенню проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту у 10 денний термін суб’єкт господарювання надає звіт про проведення навчання (тренування) до місцевого підрозділу ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Консультації щодо планування та обліку проведення спеціальних об’єктових навчань/тренувань надає головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту УОР на НС та ЦЗ Головного управління ДСНС України у Рівненській області підполковник служби цивільного захисту Тарасюк Ірина Дмитрівна, тел.роб.: (0362) 69-45-10, тел.моб.: (097) 645-11-53, ел.пошта: vczrv@ukr.net

Відповідальна особа щодо підготовки та проведення заходів практичної підготовки - начальник циклу практичної підготовки навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області підполковник служби цивільного захисту Скомаровська Алла Степанівна, тел.моб.: (068) 048-88-15, (097) 701-47-24, ел.пошта: majstru@ukr.net

Методичну допомогу з розробки програм загальної, спеціальної, додаткової та прискореної підготовки працівників діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту, покладається на обласний методичний кабінет Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської області. Відповідальна особа: завідувач обласного методичного кабінету Яковець Наталія Миколаївна, тел.моб.: (097) 491-46-92, ел.пошта: zc.metod@gmail.com

_______________________

* Об’єктові спеціалізовані служби утворюються керівником суб’єкта господарювання на суб’єкті з чисельністю працівників більше 50 осіб шляхом формування ланок, команд, груп (п. 6 постанови КМУ від 08.07.2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»).

Спеціалізовані служби цивільного захисту утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення (пункт 1 стаття 25 Кодексу цивільного захисту України).

 

** Об’єктові формування цивільного захисту утворюються суб’єктами господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спеціальною технікою і відповідають одній з таких умов:

1) віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої важливості, першої або другої категорії);

2) мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;

3) експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об’єкти.

(п.3. постанови КМУ від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»).

Формування цивільного захисту утворюються на непрофесійній основі (пункт 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 09.10.2013 № 787).

 

Алла Скомаровська,
начальник циклу практичної підготовки
НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області підполковник служби ЦЗ;

Ірина Тарасюк,
головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту
УОР на НС та ЦЗ Головного управління ДСНС України
у Рівненській області підполковник служби ЦЗ

Категорія: Методичні вказівки | Додав: kvu
Переглядів: 683 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]